A A A
SmodBIP

Organy Szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Informacje dotyczące kompetencji organów Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie: Statut Szkoły.Opublikował: Jolanta Przybył
Publikacja dnia: 13.11.2020
Podpisał: Jolanta Przybył
Dokument z dnia: 12.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 173