A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, które nie została udotępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.Nr. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)Opublikował: Jolanta Przybył
Publikacja dnia: 12.01.2010
Podpisał: Jolanta Przybył
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 559