A A A
SmodBIP

Organy Szkoły

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Informacje dotyczące kompetencji organów Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. Wandy Modlibowskiej w Sikorzynie: Statut SzkołyOpublikował: Krzysztof Michalak
Publikacja dnia: 11.10.2023
Podpisał: Krzysztof Michalak
Dokument z dnia: 12.01.2010
Dokument oglądany razy: 3 469